ტარიფები

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ (სემეკ) 2016 წლის 26 დეკემბრის დადგენილებით №38 სს "თელასის" ელექტროენერგიის განაწილების, გატარებისა და მოხმარების ახალი ტარიფები დაადგინა. ტარიფები ამოქმედდა 2017 წლის 1  იანვარს:

 

ელექრტოენერგიის სამომხმარებლო ტარიფები

სს "თელასის" მომხმარებლებისთვის ელექტროენერგიის შესასყიდი ზღვრული ტარიფები ძაბვების მიხედვით

ძაბვის საფეხური

ტარიფი

დღგ-ს გარეშე

ტარიფი

დღგ-ს ჩათვლით

220/380 ვოლტი (არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებელი)

16.740 თეთრი/კვტსთ

19.75320 თეთრი/კვტსთ

6-10 კილოვოლტი 

12.981 თეთრი/კვტსთ

15.31758 თეთრი/კვტსთ

35-110 კილოვოლტი

12.324 თეთრი/კვტსთ

14.54232 თეთრი/კვტსთ

 

მოსახლეობის სოციალური დაცვის დამატებითი გარანტიების შესაქმნელად და ელექტროენერგიის რაციონალური გამოყენების ხელშეწყობისთვის, ქ. თბილისის საყოფაცხოვრებო მომხმარებლისთვის (მოსახლეობისთვის), რომლებიც წარმოადგენენ სს “თელასის” აბონენტებს 220/380 ვოლტ ძაბვაზე, მოხმარებული ელექტროენერგიის რაოდენობის მიხედვით ელექტროენერგიის შესასყიდი ზღვრული ტარიფები (30 კალენდარულ დღეში)

მოხმარების საფეხური

ტარიფი

დღგ-ს გარეშე

ტარიფი

დღგ-ს ჩათვლით

101 კვტსთ-ის ჩათვლით

 11.000 თეთრი/კვტსთ

12.980 თეთრი/კვტსთ

101 კვტსთ–დან 301კვტსთ-ის ჩათვლით

 14.400 თეთრი/კვტსთ

16.992 თეთრი/კვტსთ

301 კვტსთ-დან და მეტი

 18.200 თეთრი/კვტსთ

21.476 თეთრი/კვტსთ