№330.18.00286 ფასთა ღია გამოკითხვის ვადა გაგრძელებულია

გაცნობებთ, რომ №330.18.000286 საბეჭდი ქაღლდი A4 მოწოდებაზე ფასთა ღია გამოკითხვის წინადადებების მიღების და გახსნის ვადა გაგრძელდა 2018 წლის 16 მარტის 13:00 საათამდე.

დამატებითი ინფორმაცია პროცედურებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგ ნომრებზე და ელ. მისამართზე: +995(32)277 99 99 (7784, 7759, 7524); procurment@telasi.ge

Deadline: 
Friday, 16 March, 2018 - 13:00