№330.18.00257 ღია კონკურსის ვადა გაგრძელებულია

გაცნობებთ, №330.18.00257 ღია კონკურსის (ქონების  და მესამე პირების წინაშე პასუხისმგებლობის დაზღვევა) საკონკურსო დოკუმენტაციაში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით საკონკურსო წინადადებების მიღების ვადა გაგრძელდა 2018 წლის 29  მაისის 17:00 საათამდე.

საკონკურსო წინადაებების გახსნის ვადა გაგრძელდა 2018 წლის 30 მაისის 11:00 საათამდე

დამატებითი ინფორმაცია პროცედურებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგ ნომრებზე და ელ. მისამართზე: +995(32) 277 99 99 (7784, 7759, 7524); procurment@telasi.ge

Deadline: 
Tuesday, 29 May, 2018 - 17:00