სს "თელასი" აცხადებს წინადადებების ღია მოთხოვნას №330.18.00035-00036:

  • ლოტი 1 - №330.18.00035 – კაბელის დაზიანების საძებნი

  • ლოტი 2 - №330.18.00036 - იზოლირებული ინსტრუმენტები, მოწყობილობები, ელ.დაცვის საშუალებები (დიელეკტრიკის გამოსაცდელი აპარატი და დაზიანების მაჩვენებელი

  1. წინადადებების ღია მოთხოვნაში მონაწილეობა შეუძლია ყველა დაინტერესებულ იურიდიულ პირს. შემოთავაზებული მასალა უნდა აკმაყოფილებდეს დოკუმენტაციაში განსაზღვრულ ტექნიკურ მოთხოვნებს.
  2. დოკუმენტაცია პრეტენდენტებს გადაეცემა მოთხოვნისთანავე, სამუშაო საათებში, 2018 წლის 12 ივნისის 15:00 საათამდე, შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ვანის ქ. #3, სს „თელასის“ სათავო ოფისი, საკონკურსო პროცედურების ორგანიზების სამსახური.  ასევე, კონკურენტული პროცედურის დოკუმენტაციის ჩამოტვირთვა შესაძლებელია სს „თელასის“ ოფიციალური საიტიდან www.telasi.ge - განყოფილება „შესყიდვები“, ქვეგანყოფილება - „განცხადებები“, შესაბამისი სავალდებულო რეგისტრაციის გავლის შემდეგ.
  3. დეტალური ინფორმაცია შესასყიდი ობიექტის შესახებ მოყვანილია საკონკურსო დოკუმენტაციაში.
  4. წინადადებების ღია მოთხოვნაში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ დოკუმენტაცია, რომელიც ადასტურებს საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს, სხვა მოთხოვნილი დოკუმენტაცია და წინადადებები ორიგინალების სახით ქართულ და/ან რუსულ ენებზე, ერთ დაბეჭდილ კონვერტში, თანმხლები წერილით, 2018 წლის 12 ივნისის 17:00 საათამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, ვანის ქ. #3, საქმისწარმოების განყოფილება.
  5. დოკუმენტაციის განხილვა შედგება  2018 წლის 13 ივნისს, 11:00 საათზე. სურვილის მიხედვით მონაწილეებს ეძლევათ კომისიის სხდომაზე დასწრების შესაძლებლობა.

პროცედურებთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ შემდეგ ტელეფონის ნომრებსა და ელექტრონულ მისამართს:   +995 (32) 277-99-99 (Доб. 7759; 7524); procurment@telasi.ge

Deadline: 
Friday, 29 June, 2018 - 17:00