№330.18.0020-1 ფასთა ღია გამოკითხვის ვადა გაგრძელებულია

გაცნობებთ, №330.18.0020-1 ფასთა ღია გამოკითხვის (საკლემე ბლოკები) საკონკურსო წინადადებების მიღების ვადა გაგრძელდა 2018 წლის 29 ივნისი 13:00 საათამდე.

საკონკურსო წინადაებების გახსნის ვადა გაგრძელდა 2018 წლის 29 ივნისი 13:00 საათამდე

დამატებითი ინფორმაცია პროცედურებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგ ნომრებზე და ელ. მისამართზე: +995(32) 277 99 99 (7784, 7759, 7524); procurment@telasi.ge

Deadline: 
Friday, 29 June, 2018 - 13:00