№330.18.00419 წინადადების ღია მოთხოვნის ვადა გაგრძელებულია

გაცნობებთ, რომ №330.18.00419 წინადადების ღია მოთხოვნის - სს "თელასის" პოლიტიკასთან, მეთოდოლოგიასა და მოწყობილობების ტექნიკური მომსახურებისა და რემონტის პროცესების რეგლამენტებთან დაკავშირებული კონსალტინგური მომსახურების გაწევაზე, დანერგილი ფუნქციონალის საპ ტორო-ს გათვალისწინებით - საკონკურსო წინადადებების მიღების ვადა გაგრძელდა 2018 წლის ივლისის 17:00 საათამდე.

საკონკურსო წინადაებების გახსნის ვადა გაგრძელდა 2018 წლის 4 ივლისის 11:00 საათამდე

დამატებითი ინფორმაცია პროცედურებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგ ნომრებზე და ელ. მისამართზე: +995(32) 277 99 99 (7784, 7759, 7524); procurment@telasi.ge

Deadline: 
Tuesday, 3 July, 2018 - 17:00