№330.18.00224 წინადადების ღია მოთხოვნის ვადა გაგრძელებულია

გაცნობებთ, რომ №330.18.00224 წინადადების ღია მოთხოვნის – სტ სისტემების სერვისული, მრავალფუნქციური მოწყობილობების  და მცირე საოფისე ტექნიკის ტექნიკურ მომსახურებაზე - საკონკურსო  წინადადებების მიღების  ვადა გაგრძელდა 2018 წლის 5 ივლისის 17:00 საათამდე.

საკონკურსო წინადაებების გახსნის ვადა გაგრძელდა 2018 წლის 6 ივლისის 11:00 საათამდე

დამატებითი ინფორმაცია პროცედურებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგ ნომრებზე და ელ. მისამართზე: +995(32) 277 99 99 (7784, 7759, 7524); procurment@telasi.ge

Deadline: 
Thursday, 5 July, 2018 - 17:00