სს "თელასი" აცხადებს №330.18.00387 წინადადების ღია მოთხოვნას:

  • ლოტი №330.18.00387 – მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების "გამარჯვება 3-1"  №11 და №14 ანძების რეკონსტრუქცია

  1. წინადადების ღია მოთხოვნაში მონაწილეობა შეუძლია ყველა დაინტერესებულ იურიდიულ პირს. შემოთავაზებული მომსახურება უნდა აკმაყოფილებდეს დოკუმენტაციაში განსაზღვრულ ტექნიკურ მოთხოვნებს.
  2. დოკუმენტაცია პრეტენდენტებს გადაეცემა მოთხოვნისთანავე, სამუშაო საათებში, 2018 წლის 1 აგვისტოს 15:00 საათამდე, შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ვანის ქ. №3, სს „თელასის“ სათავო ოფისი, საკონკურსო პროცედურების ორგანიზების სამსახური.  ასევე, კონკურენტული პროცედურის დოკუმენტაციის ჩამოტვირთვა შესაძლებელია სს „თელასის“ ოფიციალური საიტიდან www.telasi.ge - განყოფილება „შესყიდვები“, ქვეგანყოფილება - „განცხადებები“, შესაბამისი სავალდებულო რეგისტრაციის გავლის შემდეგ.
  3. დეტალური ინფორმაცია შესასყიდი ობიექტის შესახებ მოყვანილია საკონკურსო დოკუმენტაციაში.
  4. ფასთა ღია გამოკითხვაში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ დოკუმენტაცია, რომელიც ადასტურებს საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს, სხვა მოთხოვნილი დოკუმენტაცია და წინადადებები ორიგინალების სახით ქართულ და/ან რუსულ ენებზე, ერთ დაბეჭდილ კონვერტში, თანმხლები წერილით, 2018 წლის 1 აგვისტოს 17:00 საათამდე, მისამართზე: თბილისი, ვანის ქ. 3, საქმისწარმოების განყოფილება.
  5. დოკუმენტაციის განხილვა შედგება 2018 წლის 2 აგვისტოს, 11:00 საათზე. სურვილის მიხედვით მონაწილეებს ეძლევათ კომისიის სხდომაზე დასწრების შესაძლებლობა.

პროცედურებთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ შემდეგ ტელეფონის ნომრებსა და ელექტრონულ მისამართს:   +995 (32) 277-99-99 (Доб. 7759; 7524); procurment@telasi.ge

Deadline: 
Monday, 20 August, 2018 - 17:00