№330.18.00533–00539 ფასთა ღია გამოკითხვის ლოტი 2 - №330.18.00534 გაუქმებულია

გაცნობებთ, რომ №330.18.00533–00539 ფასთა ღია გამოკითხვის ლოტი 2 - №330.18.00534 - მ/ძ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია - პროექტი №5292 - გაუქმებულია.

დამატებითი ინფორმაცია პროცედურებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგ ნომრებზე და ელ. მისამართზე: +995(32) 277 99 99 (7784, 7759, 7524); procurment@telasi.ge

Deadline: 
Wednesday, 29 August, 2018 - 09:00